Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Nabízíme tyto služby

 

Ubytování

  • je možné po dobu nejvýše 1 roku.

Individuální poradenství

  • probíhá dle sestaveného individuálního plánu, směřuje k vyřešení aktuálních problémů a reintegraci uživatelky (a jejich dětí) do běžného života.

Sociální poradenství

  • zaměřuje se především na posílení vztahů s přirozeným prostředím klientek, na nalezení zaměstnání dle individuálních možností a nalezení vhodného bydlení.

Poradenství v oblasti hospodářství a vedení domácnosti

  • se zabývá zmapováním finanční situace ubytované, sestavením rozpočtu domácnosti,  pomocí při nákupu a při šetření peněz.

Poskytnutí pomoci při zajištění stravy

  • probíhá formou vytvoření podmínek pro přípravu stravy, individuální pomoci  při vaření, zprostředkováním  dovozu stravy jinou organizací.

Pomoc při výchově dětí

  • zahrnuje dohled nad správnou výchovou a péčí o děti, pomoc při umisťování dětí do školských zařízení, vytváření prostoru pro setkávání dětí i jejich matek.

Doprovázení

  • je poskytováno při jednání na úřadech, bankách, poštách a jiných institucích.

Zprostředkování odborné pomoci

  • zprostředkování návštěvy u lékaře, právníka, psychiatra, v občanské poradně, poradně  pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, pedagogicko-psychologické poradně, intervenčním centru aj.

 

Pořádání volnočasových aktivit pro ženy i děti formou odpoledních setkávání a besed v prostorách Azylového domu.

 

Zprostředkování volnočasových akcí pořádaných různými organizacemi ve městě Vyškově.

 

Možnost zapůjčení nádobí, kuchyňských a domácích spotřebičů, potřeb pro péči o děti.

 

Možnost využití šatníku v zařízení, který obsahuje nejen šaty, ale i obuv a hračky.