Jdi na obsah Jdi na menu
 


Poslání


Posláním Azylového domu je pomoc ženám a matkám s dětmi v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení, formou poskytnutí ubytování, individuálního poradenství a podpory s cílem jejich znovuzačlenění do běžného života, za zachování individuálních potřeb, práv a lidské důstojnosti.


Cíl


    Cíl služby: Cílem služby Azylového domu je návrat uživatelek k samostatnému životu ve společnosti, za využití jejich přirozených vztahových sítí a místních institucí.
     
    Naší snahou je navrátit sebevědomí uživatelkám, udržet či obnovit jejich vztahy s rodinnými příslušníky a přáteli, začlenit je do pracovního procesu, vést k získání dovedností nutných k samostatnému bydlení, péči o děti a k nalezení vhodného ubytování.